Bir Sayfa Seçin

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI (KVKK) VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ

AYDINLATMA METNİ

 

1.Veri Sorumlusu

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘Kanun’) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden BRİGHT VENÜS SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (ULTIMA TRAVEL) tarafından kişisel verileriniz aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Sunulan hizmeti sağlayan ULTIMA TRAVEL veri sorumlusu olarak hareket edecektir.

Kişisel verilerinizin Kurum tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere www.ultimatravel.net linkinden ulaşabilirsiniz.

 

2.Kişisel Veri İşleme Amaçları

Şirketimiz tarafından sunulan seyahat hizmetleri, toplantı ve etkinlik yönetimi, yurtdışından gelen müşterilere yönelik sağlık ve seyahat hizmetleri, vize hizmetleri, çağrı merkezi rezervasyon işlemleri süreçlerinde işlenen “kimlik, iletişim, müşteri işlem, fiziksel mekan güvenliği, işlem güvenliği, finans, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar, sağlık bilgileri” kategorilerine ait kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

 • Ürün ve hizmetlerin satış ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi ile talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi, kampanya, promosyon veya tanıtım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çeşitli kanallardan (online, ofis satış vb.) müşterilerimize gezi, tur, transfer vb. diğer etkinlikler kapsamında hizmetlerimizin sunulabilmesi, 
 • Gerekli hizmetlerin verilebilmesi amacıyla operasyonel işlemlerin yürütülebilmesi,
 • Vize alınabilmesi amacı ile gerekli işlemlerin yürütülebilmesi,
 • Satış sürecinin tamamlayıcı işlemi olarak fatura, irsaliye vb. yasal belgelerin düzenlenebilmesi, müşterimize iletilebilmesi ve tahsilat sürecinin yönetilebilmesi,
 • İnsan hayatının önemine binaen tedavi, seyahat ve konaklama güvenliğinin temin edilerek sağlık koşullarının gereği gibi sağlanabilmesi,
 • Sipariş, kargo gönderimi, bilet ve evrak teslimi gibi satış sürecinin ana operasyonlarının yönetimi ile bu konularda telefon, sms ve e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden müşterilerimize bilgi iletilebilmesi,
 • Tüketici hukuku, elektronik ticaret hukuku, seyahat acentaları hukuku mevzuatında düzenlenen yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • Satış öncesi, esnası ve sonrasında itiraz, öneri, şikâyet ve geri bildirimlerin değerlendirilebilmesi ve sonuçlandırılabilmesi,
 • Sosyal medya, e-mail, web portal, web chat, telefon, whatsapp vb. sosyal iletişim kanalları, yüz yüze gibi iletişim araçları vasıtasıyla üyelik/abonelik/satış öncesi soru ve şikayetlerin yanıtlanabilmesi, müşteri veya müşteri adayımız tarafından talep edilen bilgilerin paylaşılabilmesi, ihtiyaç duyulabilecek hesaplamaların yapılabilmesi,
 • Hizmet kalitesinin artırılması amacıyla müşteri memnuniyeti araştırmasının yapılabilmesi, müşteri deneyim ve taleplerinin takip edilebilmesi, düzenlenebilmesi ve iyileştirebilmesi,
 • Standart gereği sertifikasyonun sağlanabilmesi için akredite olmuş bağımsız firmalar tarafından denetim gerçekleştirilmesi, sonuçların tarafımıza bildirilebilmesi,
 • İnternet üzerinden gerçekleştirilen üyelik/alışveriş gibi işlemlerde tutulması gerekli olan bilgilerin saklanabilmesi,
 • Olası hukuki ihtilaflarda tüm hizmet geçmişi kayıtlarının delil olarak sunulabilmesi.

3.Kişisel Veri Aktarımı

Kişisel verileriniz, aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere aşağıdaki alıcı grupları ile paylaşılmaktadır:

 • Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerinin ifası amacıyla mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve yetkilendirmiş oldukları diğer kurumlar,
 • Çağrı merkezi süreçlerinde ses kayıtlarına gerekli durumlarda ulaşılabilmesi amacı ile çalışılan santral sağlayıcı şirketler,
 • Hukuki haklarımızın kullanılabilmesi için avukatlarımız ve adli merciler; Satış operasyonlarının yürütülebilmesi için kargo/posta şirketleri,
 • Hizmet verdiğimiz alanlarda müşterilerimizin kayıtlarının tutulabilmesi, gerekli önlem ve tetkiklerin sağlanabilmesi, iletişim kurulabilmesi ve zorunlu tüm işlemlerin yapılabilmesi için otel, havayolu şirketi vb. tedarikçilerimiz,
 •  Satış ile ilgili tüm finansal, mali ve vergisel süreçlerin yürütülebilmesi için elektronik ödeme sistemi ve vergilendirme hizmeti veren şirketler, bankalar, mali denetim firmaları,
 • Teknik altyapı/elektronik sistemlerin kurulması, geliştirilmesi, bakımına yönelik hizmet veren teknik destek firmaları ile “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ve ilgili mevzuat kapsamında ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesi amacıyla kurulan “İleti Yönetim Sistemi” platformu

 

4.Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, web sitemizdeki her türlü forma yapılan bilgi girişleri, web chat gibi online mesajlaşma portalları, sosyal medya, whatsapp vb. sosyal iletişim kanalları, telefon ve e-mail yoluyla bilgi paylaşımı ve ofisimizde yüz yüze aktarılan bilgilerin sisteme kaydedilmesi yoluyla toplanmakta olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2 a, c, ç, e, f bentlerinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine bağlı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/1 hükmü uyarınca “AÇIK RIZA” kapsamında işlenecek kişisel veriler ise; Kullanım/alışveriş alışkanlıklarınızın tespiti, segmente edilmesi ile hediye, indirim, yeni imkân ve özel tekliflerin iletilebilmesi, tüketici tercih analizleri ile ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, reklam, kampanya gibi kişiye özel pazarlama aktiviteleri için “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ve ilgili tüm alt mevzuatı uyarınca tarafınızla iletişime geçilebilmesi ve bu anlamda e-posta ve sms’ler gönderilebilmesi amacıyla işlenmekte; gönderimlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla sözleşme ilişkisinde olunan SMS ve e-posta gönderim hizmeti veren şirketler ve pazarlama konusunda danışmanlık hizmeti veren şirketler ile paylaşılmaktadır.

Kanunun 6/2 hükmü uyarınca “AÇIK RIZA” kapsamında işlenecek sağlık verileri ise; Düzenlenen tur, organizasyon ve seyahatlerde insan sağlığının korunabilmesi için zorunlu olan minimum düzeyde bilginin alınması ve bu amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak gerekli önlemlerin alınabilmesi için ilgili tur, organizasyon ve seyahat şirketlerindeki paylaşımı zaruri olan görevli personel ile paylaşılmaktadır.

5.İlgili Kişi (Veri sahiplerinin) Hakları

Bu konudaki ayrıntılı açıklama “www.ultimatravel.net” adresinde yer almakla birlikte, kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre şirket merkez adresimiz olan “Mecidiyeköy Mah. Mecidiyeköy Yolu Sk. Celil Ağa İş Merkezi No:10/43 Şişli İstanbul” adresine yazılı olarak veya info@ultimatravel.net elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

 

 • Rıza ve Onay

İşbu Aydınlatma Metnini okuduğunuzda, bu kapsamda BRİGHT VENÜS SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin bir veri işleme süreci gerçekleştirdiği hususu hakkında tam ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunuzu ve kişisel verilerinizin işlenmesi süreçleri ile ilgili bilgilendirildiğinizi ve kişisel verilerinizin işlenmesine rıza verdiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

 

 

 

 

 • İleti Onay Metni

Kayıt işlemleri sırasında verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin BRİGHT VENÜS SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından 6698  sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde verilen amaçlarla sınırlı olarak işlenmesine, kayıt altına alınmasına ve muhafaza edilmesine ve aynı zamanda hizmet ilişkisi içerisinde olduğu üçüncü kişiler ile paylaşmasına muvafakat ediyor ve onay veriyorum.

BRİGHT VENÜS SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından her türlü bilgilendirme, anket, tanıtım, açılış, davet ve etkinlik v.b hatırlatmaları ile diğer iletişim çalışmaları tanıtım ve bilgilendirmeler kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti( arama, sms, mail, vb )  gönderilmesini kabul ediyorum.

 

Hesap Bilgilerimiz

Bright Venüs Sağlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
TL / IBAN: TR81 0011 1000 0000 0102 2676 05
USD / IBAN: TR88 0011 1000 0000 0104 9186 83
EUR / IBAN: TR69 0011 1000 0000 0104 9188 31
SWIFT CODE: FNNBTRISXXX

Open chat
Müşteri Hizmetleri